Kort en krachtig

Coaching

In al onze trainingen werken we in groepen van maximaal 5 deelnemers zodat iedereen veel persoonlijke aandacht krijgt. Waarom kiezen mensen dan toch voor individuele coaching?