24 juni 2020

Vissen in Venetië

"Een persoon die valt en weer opstaat is zoveel sterker dan iemand die nooit valt"
-Viktor Frankl-

De lockdown had naast verdrietige kanten ook prettige kanten. Zeker in het begin. De lucht was schoner en blauwer, vogels overstemden het gedruis van snelwegen en we kochten voedsel bij de boeren in de buurt. Er gaan stemmen op om die verworvenheden te behouden. Moeten we echt zo vaak naar kantoor, moeten we per se iedere dag druiven uit Zuid-Amerika laten komen en iedere vakantie het vliegtuig nemen?
De eerste versoepelingen stemmen wat dat betreft niet heel optimistisch. De komende maanden zullen we merken welke kant het uitgaat. De heftige discussies over racisme duiden erop dat er in ieder geval op dat er meer actiebereidheid is dan vóór de pandemie. Al weten we ondertussen ook dat structurele gedragsverandering ontzettend moeilijk is.

Ik vertel iedere training over de Joodse psychiater Viktor Frankl, oprichter van de logotherapie. Hij overleefde het concentratiekamp, onder meer door te beseffen dat ze alles van hem konden afnemen behalve dit: zijn geestkracht.
Hij begon zich al in die periode af te vragen hoe hij dit later aan zijn studenten kon vertellen. Mede op basis hiervan ontwikkelde hij een therapievorm die juist zingeving centraal stelt. Met als kern: het is aan ons of we bij de pakken neer zitten of weer overeind komen.

Ook in de training Profilering & invloed onderzoek je vanuit welke waarden je leeft. Dat is nodig om te beseffen wat jij werkelijk belangrijk vindt in het leven. Op basis van vaardigheden trainen en feedback op je gedrag kun je vervolgens jezelf stevig neerzetten: "Dit ben ik, dit kan ik en dit wil ik."

Dan is nog de vraag hoe je die persoonlijke waarden concretiseert. En de beginselen van de logotherapie van Viktor Frankl helpen daarbij. Het is een therapie die niet in het verleden graaft, maar praktisch, confronterend en toekomstgericht is. Kern van de therapie is: leren antwoorden op de vragen die het leven stelt.

Nu is profilering & invloed geen therapie maar een training. Maar leren is voor ons wel degelijk transformeren: we spijkeren niet alleen bij, maar we helpen je de weg naar binnen te vinden. Jezelf ontwikkelen doe je in onze visie niet alleen door tips, trucs en theorieën te volgen. Duurzame (gedrags)verandering ontstaat pas door vanuit verschillende invalshoeken naar je leerwens te kijken: soms door een vaardigheid te leren, soms door je bewust te worden van je gedrag, soms door een mindset en soms door deepdown te kijken wat je aangeleerde patroon is en welke waarden belangrijk zijn. Pas dan start het leerproces.

Dit leerproces heeft meerdere kanten: het is zowel cognitief, intuïtief als gedragsmatig. Het gaat om je manier van denken, van voelen én van doen. Je kunt op al die drie niveaus in beweging komen, maar het gaat uiteindelijk om wat je vanaf morgen in praktijk gaat brengen. Daarom gaan we werken aan concrete doelen, waardoor bij de pakken neerzitten echt geen optie meer is…

Meer weten over hoe je goede voornemens waarmaakt. Lees de blog Hoe eet je een schoen?