Chris Bos 460x240

Chris Bos

Chris schrijft al jaren voor overheidsinstanties (Rijk, provincies en gemeenten) en non-profit-instellingen.

Momenteel werkt hij veel voor de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland en de Inspectie SZW. Daarnaast schrijft of redigeert hij de meeste teksten van Valkenburg Trainingen. Bovendien schreef hij sinds 1988 ruim twintig romans, jeugd- en kinderboeken die zijn uitgegeven bij de Bezige Bij, Leopold en Querido (zie www.chrisbos.nl). Via Valkenburg Trainingen kun je hem ook benaderen voor (ondersteuning bij) het schrijven van een speech.

Let op de zin, dan vormen de woorden zich vanzelf.

Chris Bos

  • Tekstschrijver