Witteboordenagressie in Utopia

VT-utopiaAch ja, de jij-boodschap. Onlangs was de vraag van een deelnemer aan de training Persoonlijke profilering hoe je omgaat met mensen die je consequent denigrerend behandelen.

Dan hebben we het dus over een van de drie vormen van agressie, namelijk de witteboordenagressie. Een vervelend soort van agressie, want het is net gas. Je ziet het niet, je ruikt het niet en je hoort het meestal pas als de zaak ontploft. Dat komt doordat de witteboordenagressor je vriendelijke aankijkt, beleefd glimlacht en zijn mokerslagen verpakt in keurige volzinnen. Van die dubbele boodschap raak je in de war en je raakt gaandeweg geïrriteerd.

Geen wonder, want het relatievoorstel is: ik ben oké, jij bent een niemendalletje. Je neiging is om een inhoudelijke discussie te gaan voeren, maar die maakt het doorgaans alleen maar erger. Ook logisch, want feitelijk moet je eerst op relatieniveau orde op zaken stellen. Maar hoe?

Veronderstel dat iemand tegen je zegt: 'Dat heeft te maken met strategie, voor zover u daar verstand van heeft’. Dan zet je drie stappen:

 1. Geef een ik-boodschap: ‘Als u zegt dat ik geen verstand van strategie heb voel ik mij niet serieus genomen.’ (Een ik-boodschap brengt namelijk de witteboordenagressor even in de war)

 2. Stel dan een grens en zeg: ‘Als u stopt met beweren dat ik daar geen verstand van heb wil ik verder praten. Als u ermee doorgaat beëindig ik dit gesprek.’

 3. Zeg tot slot: ‘Waar kiest u voor? Wat wilt u? Stoppen of doorgaan?’

 Voor centralisten op de meldkamer van 112 is het omgaan met dergelijke agressie de belangrijkste leervraag, zo merkte ik afgelopen week tijdens een training. Dat maakt nog maar weer eens duidelijk waarom het ook een vast onderdeel is van onze training Persoonlijke Profilering.

 En Utopia? Er wordt heel veel gerookt in deze heilstaat, viel me op. Wordt dit programma soms mede mogelijk gemaakt door Philip Morris?

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen