Persoonlijke profilering & invloed

Profileren betekent volgens het woordenboek: karakteriseren, kenschetsen; zich profileren; een duidelijk eigen karakter aannemen. En dat is precies waar deze training over gaat. Een overtuigende persoonlijke presentatie heeft drie cruciale elementen: zelfkennis, het vermogen je in te leven in de toehoorder en een gestructureerd verhaal. Je krijgt een (soms confronterende) spiegel voorgehouden en oefent vervolgens met deze drie aspecten, tot je profiel je als gegoten zit.

Resultaat

Na deze training weet je waar je voor staat en wat je kwaliteiten zijn. Je treedt je gesprekspartners zelfbewust tegemoet. Je kunt je uitstraling ‘managen’: je hebt je gedragrepertoire vergroot en kiest zo nodig voor gedrag en gesprektechnieken om anderen te beïnvloeden. Je geeft kort en bondig je kernboodschap (pitchen) en schrikt niet terug voor weerstand. Ook dan houd je je oog op de bal en het doel.

Voor wie

Voor professionals die vakinhoudelijk sterk zijn maar merken dat hun verhaal niet altijd goed overkomt. Die zich afvragen hoe zij hun verhaal nog beter over het voetlicht kunnen krijgen bij klanten, medewerkers of een sollicitatiecommissie. Of die een intensieve check-up willen over hun uitstraling zodat ze weer steviger staan bij hun interactie met anderen.

Puntsgewijs

  • Een uitgebreide analyse van je uitstraling maakt je bewust van de sterke en zwakke aspecten in je persoonlijke presentatie.
  • Je leert structuur in je verhaal aan te brengen, doeltreffend te communiceren en te 'pitchen'.
  • Je leert afstemmen op de ander in gedrag en taalgebruik.
  • Je poetst je communicatieve vaardigheden op en leert invloed uit te oefenen op diverse communicatiestijlen.
  • Je leert assertief omgaan met ‘De Verschrikkelijke Ander’ en hoe je dat gedrag kunt pareren.
  • Je weet wat je moet doen en wat je moet laten om je gewenste uitstraling te realiseren.

Praktische gegevens van Persoonlijke profilering & invloed

Tijdsbesteding: 5 dagen. Doorlooptijd 4 weken. De training begint met een individueel intakegesprek waarin leerdoelen worden aangescherpt, 2 x 2 trainingsdagen. Vierde dag praktijksituaties oefenen met een acteur. En een nameting na een maand.
Deelnemers: maximaal 6 deelnemers, minimaal 3 deelnemers.
Locatie: Utrecht.
Tijden: van 9:30 tot 16:30
Prijs:

€ 2095,- BTW-vrij. Exclusief dagarrangement à

€ 60,- per dag.

Persoonlijke profilering & invloed - aanbod 2019
Code Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Nameting Status
PP&I1 di 5 mrt di 19 mrt di 2 april di 16 apr di 14 mei Open
PP&I2
do 9 mei do 23 mei do 6 juni do 20 juni do 11 juli Open
PP&I3
di 17 sep di 1 okt di 8 okt di 29 okt di 26 nov Open
PP&I4
do 7 nov do 21 nov do 5 dec do 19 dec do 23 jan 2020 Open

Aanmelden

"De trainer is iemand die precies zegt waar het op staat maar je ook het gevoel geeft dat je er mag zijn. Het is nooit teveel en zij heeft de gave om je precies op die plekken te wijzen die nog nodig zijn voor verdere groei, waar je op moet letten en wat je nodig hebt. Dat is pas mensenkennis!"
-Beleidsadviseur gemeente-

" Ze heeft een zeer sterk en ontwikkeld gevoel bij wat er speelt, ze legt de vinger op het juiste moment op de ‘zere plek"
-Beleidsadviseur gemeente-