Overtuigend presenteren

Presenteren is voor een deel een kwestie van techniek. Een eeuwenoude techniek zelfs, waarvan de grondbeginselen zijn vastgelegd in de klassieke retorica. Die retorica combineren we in deze training met recente inzichten uit de psychologie en onze kennis van de theaterwetten.

Maar presenteren is ook een kwestie van vuur. Als je presenteert ben je namelijk een fakkeldrager die zijn enthousiasme wil overbrengen bij het publiek. Hoe je dat doet het best kunt doen, heeft alles te maken met je persoonlijkheid. Daarom krijg je in deze training volop gelegenheid om stap voor stap te smeden aan de stijl die je als gegoten zit. En die je voortaan voldoende zelfvertrouwen geeft om waar dan ook je gehoor te boeien, mee te nemen en te overtuigen.

Resultaat

Deze intensieve training tilt je presentaties definitief naar een hoger niveau. Je kunt snel en secuur een pakkende presentatie voorbereiden. Je weet hoe je de basisprincipes van de retorica kunt gebruiken. Je kunt adequaat inspelen op de reacties uit het publiek, want je hebt geleerd om te vertrouwen op wat je allemaal in huis hebt.

Voor wie

Je kent je vak en geeft intern en extern presentaties. Je wilt dat die goed zijn opgebouwd, hun doel bereiken, het publiek boeien en ontspannen verlopen. Je bent bereid je persoonlijke stijl aan te scherpen door te experimenteren. Je hebt geen last van spreekangst. Toch wel? Volg dan eerst de training De spreekangst voorbij.

Puntsgewijs

  • Je krijgt een heldere analyse van je presentatie en hoe je overkomt.
  • Je gedragsrepertoire groeit dankzij het oefenen van (theater)technieken.
  • Je leert jezelf mentaal te managen en ontspannen voor de groep te staan.
  • Je leert de beginselen van de klassieke retorica.
  • Je leert hoe je een doelgroepanalyse maakt en wat dat betekent voor inhoud én hulpmiddelen.
  • Je gebruikt adequaat hulpmiddelen zoals Prezi en PowerPoint en je kent het effect van ‘misbruik’.
  • Je leert hoe je overeind blijft bij kritische vragen uit het publiek en hoe je hen kunt verleiden om actief mee te doen aan discussies.
  • Al doende ontwikkel je de stijl die jou kracht geeft en je gehoor overtuigt.

Desgewenst krijg je na de training een DVD met je presentaties toegestuurd.

Praktische gegevens Overtuigend presenteren

Tijdsbesteding: 2 dagen; na de training desgewenst een telefonische nameting waarin je praktische vragen kunt stellen en ervaringen kunt delen.
Deelnemers: maximaal 6 deelnemers
Locatie: Utrecht
Tijden: van 9:30 tot 16:30
Prijs: € 1095,- BTW-vrij, exclusief dagarrangement á € 60,- per dag.
Overtuigend presenteren - aanbod 2018
Code Dag 1 Dag 2 Status
OP1 do 23 jan

do 30 jan

Gesloten
OP2 do 1 mrt vr 9 mrt Gesloten
OP3
do 5 apr do 12 apr Gesloten
OP4 do 24 mei do 31 mei Gesloten
OP5
do 5 juli do 12 juli Gesloten
OP6
di 4 sep di 11 sep Open
OP7 di 16 okt di 23 okt Open
OP8 do 29 nov do 13 dec Open

Aanmelden

“Deze training was anders dan eerdere trainingen in presentatie technieken en gaf daardoor een nieuw inzicht in de stijl van presenteren. Waar andere trainingen ingaan op de technieken en de trucjes wist deze trainer handvatten aan te geven waarmee je een presentatie beter kan maken vanuit je eigen persoonlijkheid"
-P&O- adviseur-